Fotografia z okresu 1918-1929. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.