Pontyfikat – trzeci pod względem długości w historii, 26 lat i 5 miesięcy, 9665 dni od wyboru.

Podróże apostolskie:

- 104 zagraniczne podróże apostolskie (poza Włochy), odwiedził 129 narodów

- 146 podróży na terytorium Włoch (poza Rzym i Castel Gandolfo)

- 748 wizyt w Rzymie i diecezji rzymskiej oraz w Castel Gandolfo

 

Główne dokumenty

- 14 encyklik (wszystkie uwzględnione w kalendarium)

- 14 adhortacji apostolskich

- 11 konstytucji apostolskich

- 45 listów apostolskich

- 31 Motu Proprio

- 3288 zaplanowanych przemówień w czasie podróży apostolskich

 

Beatyfikacje i kanonizacje

Liczba beatyfikowanych – 1338, z tego 1032 męczenników i 306 wyznawców, beatyfikowanych w trakcie 147 ceremonii

Liczba kanonizowanych – 482 kanonizacji, z tego 402 męczenników i 80 wyznawców, kanonizowanych w trakcie 51 ceremonii

 

Uroczystości cykliczne

Światowe Dni Młodzieży – 19 za Jego pontyfikatu, z tego 7 Międzynarodowych, w których brał udział, ŚDM zrodziły się z inicjatywy Jana Pawła II (pierwsze ŚDM w III 1986 r).

Światowe Dni Modlitw o Pokój - ogłaszał 5-krotnie

Lata jubileuszowe: 6: Rok Święty Odkupienia (III 1983- IV 1984), Rok Maryjny (VI 1987-VII 1988), Rok Rodziny (1994), Wielki Jubileusz Roku 2000 (wcześniej 3-letnie przygotowanie), Rok Różańca (X 2002 – X 2003), Rok Eucharystii (X 2004 –X 2005)

Światowe Spotkania Rodzin- inicjatywa Jana Pawła II, odbyły się 4 za Jego pontyfikatu; pierwsze w 1994 r. (Rok Rodziny) w Rzymie, następnie w Rio de Janeiro (1997), Rzymie (2000) i w Manili na Filipinach (2003).

 

Nominacje kardynalskie i biskupie

Liczba mianowanych kardynałów – 231 w trakcie 9 konsystorzy

Liczba biskupów wyświęconych przez JP2 - 321

Liczba zwołanych synodów biskupów w trakcie pontyfikatu – 15

 

Spotkania i audiencje

Oficjalne i nieoficjalne spotkania z głowami państw i premierami – ponad 1600

Liczba audiencji generalnych - 1164, brało w nich udział 17 665 800 wiernych z całego świata

Liczba osób osobiście ochrzczonych przez Papieża w trakcie pontyfikatu 1051

Nawiązanie i wznowienie stosunków dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej z innymi krajami za pontyfikatu Jana Pawła II: 85 krajów

 

 

Artykuł i kalendarium opracowane przez Centrum Myśli Jana Pawła II na podstawie serwisu Vatican.va.