Marsz rozpoczyna się tradycyjnie co roku 6 sierpnia. Kilkuset ochotników wyrusza z krakowskich Oleandrów, by 12 sierpnia dotrzeć do Kielc. Szlak prowadzi przez miejsca, którymi szli w 1914 roku żołnierze Józefa Piłsudskiego – Michałowice, Słomniki, Miechów, Książ Wielki, Wodzisław, Jędrzejów, Chęciny. Pierwszy marsz odbył się w 1924 roku w 10. rocznicę wymarszu 1 Kompanii Kadrowej.  W okresie międzywojennym było to największe przedsięwzięcie organizowane przez Związek Strzelecki. Co roku uczestniczyło w nim setki osób. W 1926 roku na mecie marszu w Kielcach z uczestnikami spotkał się sam marszałek Józef Piłsudski.  W okresie międzywojenny odbyło się 15 marszów. W 1939 roku na Błoniach Krakowskich przy okazji wymarszu odbyła się wielka manifestacja patriotyczna, która zgromadziła 100 tysięcy osób. W okresie komunizmu i dominacji Związku Sowieckiego marsze były przez ponad 40 lat niemożliwe. Tradycję wskrzeszono dopiero po powstaniu Solidarności. W 1981 roku odbył się pierwszy marsz powojenny z udziałem kilkudziesięciu osób, w tym legionistów i działaczy opozycji. Ciągłość numeracji zachowano od czasu przedwojennego. Marsz odrodził się jako manifestacja patriotyczna i niepodległościowa.  Mimo szykan komunistów marsze odbywały się już nieprzerwanie co roku, choć w dość elitarnym gronie i przy czujnej asyście milicji i ZOMO. W 1984 roku wszyscy uczestnicy marszu zostali aresztowani pod Jędrzejowem przez bezpiekę.  W 1989 roku marsz powrócił do formuły przedwojennej i od tej pory uczestniczy w nim po kilkaset osób rocznie. Marsz trwa od 6 do 12 sierpnia. Rozpoczyna się na krakowskich Oleandrach, a kończy w Kielcach pod Pałacem Biskupów Krakowskich. Marsz ma formułę zawodów sportowo-paramilitarnych. Uczestnicy biorą udział w marszu na orientację, zajęciach strzeleckich, kursach pierwszej pomocy, konkursach historycznych. Odwiedzają także miejsca związane z walkami o niepodległość i historyczne zabytki. Uczestnikami marszu są m.in. członkowie Związku Piłsudczyków, organizacji strzeleckich, harcerze i żołnierze Wojska Polskiego.