Audycja Polskiego Radia z 1995 roku. W pierwszym odcinku audycji historyczka literatury, profesor Jadwiga Sawicka, opowiada o pozycji Kronik tygodniowych w twórczości Antoniego Słonimskiego, o wyczuleniu pisarza na narastające zjawisko faszyzacji w Europie i w polskim życiu społecznym w latach 30. XX wieku oraz o – będącej tego uwrażliwienia konsekwencją – ocierającej się o skandal literackiej „dyskusji” z nacjonalistycznym pisarzem, Adolfem Nowaczyńskim. O antyfaszyzmie Słonimskiego mówi również historyk literatury i krytyk literacki, Andrzej Niewiadowski. Fragment Kronik londyńskichAntoniego Słonimskiego czyta w audycji Bronisław Pawlik, a wiersza Matko Europo ze zbioru Wiek męski – Krzysztof Świętochowski. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.