Audycja Polskiego Radia z 19.10.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat genezy i przebiegu Holokaustu:
- eksterminacja Żydów jako bieżące zadanie polityki okupacyjnej Niemiec,
- udział ludności miejscowej w mordowaniu Żydów,
- przyczyny pogromu w Jedwabnem,
- decyzja o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej,
- działalność Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom,
- działalność szmalcowników,
- apel polskich władz podziemnych do rządów zachodnich o powstrzymanie Holokaustu,
- lekceważenie Holokaustu przez żydowskie środowiska w Stanach Zjednoczonych,
- powody tworzenia obozów koncentracyjnych w Polsce,
- powstanie w getcie warszawskim,
- liczba wymordowanych Żydów.