Audycja Polskiego Radia z 06.12.2004. Gawęda historyczna profesora Jerzego Eislera na temat wydarzeń Marca 1968 roku w Polsce:
- Marzec 1968 we wspomnieniach uczestników tych zdarzeń,
- kampania antysyjonistyczna w Polsce, 
- szok społeczeństwa pamiętającego Holokaust,
- fala antyinteligenckiej kampanii w mediach,
- działania bojówek komunistycznych,
- aspekt zakulisowej walki politycznej o stanowiska w partii,
- Marzec 1968 a inwazja na Czechosłowację.
W audycji wykorzystano fragmenty nagrań archiwalnych: - wypowiedź Karola Modzelewskiego na temat pacyfikacji wiecu studenckiego na Uniwersytecie Warszawskim w roku 1968.

Autor tekstu, wykonawca, historyk - Jerzy Eisler; uczestnik - historyk, mediewista, profesor nauk humanistycznych, działacz opozycji w okresie PRL - Karol Modzelewski [nagranie archiwalne].