Audycja Polskiego Radia z 14.04.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat objęcia władzy na Węgrzech przez Władysława, a na Litwie przez jego brata Kazimierza:
- ofiarowanie korony węgierskiej przez część możnych królowi Polski Władysławowi III po śmierci Albrechta I w 1439 roku,
- organizacja władzy w Polsce pod nieobecność króla Władysława,
- powierzenie władzy na Litwie przez króla Władysława bratu Kazimierzowi po śmierci Zygmunta Kiejstutowicza,
- teza o zerwaniu unii polsko-litewskiej,
- wojna domowa na Węgrzech,
- próba przyłączenia ziemi drohickiej do Litwy.