Audycja Polskiego Radia z 29.04.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat początków Sejmu w Polsce:
- teza Władysława Konopczyńskiego o powstaniu sejmu walnego w 1493 roku,
- kształtowanie się polskiego parlamentaryzmu po wyjeździe króla Władysława IV na Węgry w 1440 roku,
- potrzeba poparcia szlachty w okresie Wojny Trzynastoletniej, kwestia finansowania działań wojennych,
- miejsca obrad sejmu walnego,
- system sejmików generalnych,
- zróżnicowanie ziem należących do korony, 
- skład i sposób działania rady królewskiej, formowanie się Senatu,
- trzy stany sejmujące tworzące sejm walny.