Audycja Polskiego Radia z 30.04.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat Jana Długosza:
- postać kanonika krakowskiego Jana Długosza,
- wychowywanie synów Kazimierza Jagiellończyka,
- uzdrawianie finansów diecezji krakowskiej, stworzenie Liber Beneficiorum,
- kompilacja katalogów biskupów,
- żywoty błogosławionej Kingi i świętego Stanisława,
- opis sztandarów zdobytych w bitwie pod Grunwaldem,
- Roczniki czyli Kronika Królestwa Polskiego.