Audycja Polskiego Radia z 02.05.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat początków panowania Jana Olbrachta:
- wyprawy wojenne Olbrachta na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XV wieku na Bukowinę i Budę,
- elekcja króla Polski po śmierci Kazimierza Jagiellończyka w 1492 roku,
- wybór Jana Olbrachta i koronacja we wrześniu 1492 roku,
- przyłączenie Zatora do Królestwa Polskiego,
- objęcie funkcji arcybiskupa gnieźnieńskiego przez brata Fryderyka,
- archaiczny styl rządów,
- zjazd z królem Czech i Węgier, bratem Władysławem w Lewoczy w 1494 roku.