Audycja Polskiego Radia z 05.05.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat klęski Jana Olbrachta w Bukowinie i jej następstw:
- wyprawa na Bukowinę w 1497 roku,
- inicjatywa przeniesienia Zakonu Krzyżackiego na Podole,
- zerwanie zależności lennej od Polski przez hospodara mołdawskiego Stefana,
- nieudane oblężenie Suczawy,
- klęska w trakcie wycofywania armii do Lwowa,
- powiedzenie „Za króla Olbrachta wyginęła szlachta”,
- przegląd stawiennictwa na wyprawę.