Audycja Polskiego Radia z 07.05.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat początków panowania Aleksandra Jagiellończyka:
- droga Aleksandra do polskiego tronu,
- relacje z teściem, carem Iwanem w okresie rządów na Litwie,
- śmierć Jana Olbrachta w czerwcu 1501 roku,
- zgoda na wszystkie warunki postawione przez szlachtę, elekcja Aleksandra w Piotrkowie we wrześniu 1501 roku.