Audycja Polskiego Radia z 08.05.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat polskiego Średniowiecza - podsumowanie:
- rządy dynastii Piastów i Jagiellonów,
- stworzenie tradycji polskiej monarchii,
- formowanie się tożsamości narodowej,
- stworzenie Akademii Krakowskiej,
- ukształtowanie języka polskiego,
- proces urbanizacji ziem polskich, nowy ład gospodarczy,
- ranga Polski na arenie międzynarodowej.