Audycja Polskiego Radia z 09.05.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat polskiego Średniowiecza - podsumowanie:
- wprowadzenie Polski w epokę nowożytną w okresie rządów dynastii Jagiellonów,
- system gospodarki folwarcznej,
- sformowanie demokracji szlacheckiej,
- współpraca w ramach unii polsko-litewskiej,
- atrakcyjność wielonarodowej kultury polskiej,
- stworzenie podstaw potęgi militarnej i gospodarczej Polski.