Audycja Polskiego Radia z 21.05.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat początków ruchu egzekucyjnego:
- definicja egzekucji według posła ziemi chełmskiej na Sejm Mikołaja Sienickiego,
- przyczyny wystąpień szlachty z żądaniami przeprowadzenia reform prawnych oraz ich wykonania,
- negatywny stosunek szlachty wobec ingerencji królowej Bony Sforzy w sprawy polityczne,
- Wojna Kokosza 1537 roku szlachty przeciwko dworowi Zygmunta I,
- projekt prawa Correctura Iurium sędziego Mikołaja Taszyckiego,
- problem egzekucji prawnej w ówczesnym społeczeństwie.