Audycja Polskiego Radia z 21.11.1997. Refleksje profesora Henryka Wisnera poświęcone Janowi III Sobieskiemu [1629-1696]; - postać sławna, tragiczna i kontrowersyjna; - znakomity wódz i skomplikowany człowiek; - biogram króla; - niesławny okres potopu szwedzkiego; - początek sławy: od wojen z Tatarami i Turcją [druga połowa lat sześćdziesiątych XVII wieku]; - Sobieski jako król Polski; - odsiecz wiedeńska; - zdolności wodzowskie i organizacyjne w armii.