Audycja Polskiego Radia z 29.01.1997, poświęcona Legionom generała Jana Henryka Dąbrowskiego (1755-1818) w 200. rocznicę utworzenia. Rozmowa z pracownikiem Muzeum Wojska Polskiego Andrzejem Ziółkowskim: - okoliczności utworzenia Legionów; - relacje z Napoleonem; - postać generała Dąbrowskiego, jego rodzina i kariera wojskowa; - trudności formowania Legionów jako siły politycznej; - żołnierze rekrutujący się do Legionów; - cele polityczne jednostki; - Legion generała Karola Kniaziewicza; - losy Legionów po 1801 roku.
Teksty: 1. Odezwa do Polaków, Jan Henryk Dąbrowski [Jasieński]; 2. List do Napoleona Bonaparte z 22 Messidora V roku, Jan Henryk Dąbrowski [Jasieński, na tle muzyki]; 3. List do generała Dąbrowskiego, Napoleon Bonaparte [Dumała]; 4. Pamiętnik wojskowy Legionów Polskich we Włoszech [Jasieński, fragment], Jan Henryk Dąbrowski, przekład Ludwik Miłkowski [na tle muzyki].

Autor audycji - Katarzyna Kobylecka; uczestnik, kustosz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie - Andrzej Ziółkowski; lektorzy: Ksawery Jasieński, Krzysztof Dumała.