Wypowiedź historyk Joanny Choińskej Miki na temat wojewody i alchemika Olbrachta Łaskiego. Poruszane wątki: kontrowersyjność O. Łaskiego, wyprawa mołdawska, związki polityczne z Habsburgami, poparcie dla króla Stefana Batorego, zmienne poglądy religijne, wizyta w Anglii w 1583 roku, zainteresowania alchemiczne.

Audycja Polskiego Radia z 2002 roku.