Audycja Polskiego Radia z 1993 roku, prowadzona przez Andrzeja Sowę z udziałem Teresy Chynczewskiej Hennel i Jana Dzięgielewskiego.