Audycja Polskiego Radia z 18.11.1957. Homilia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego [1901-1981], Prymasa Polski, wygłoszone podczas mszy świętej w katedrze świętego Jana w Warszawie, z okazji zjazdu koleżeńskiego wychowanków Gimnazjum Wojciecha Górskiego, do którego uczęszczał kardynał Wyszyński w latach 1912-1915: - podziękowanie Bogu za lata życia, pracy, wychowania i za owoce życia; - historia szkoły; - specyfika Gimnazjum i wartości, które przyświecały edukacji młodzieży; - wychowanie narodowo-katolickie; - kształtowanie inteligencji polskiej; nauka w języku polskim; - postać patrona szkoły, wychowawcy kardynała Wyszyńskiego, i jego zasługi; - wychowankowie Gimnazjum a odzyskanie niepodległości przez Polskę; - nauka odpowiedzialności za kraj i naród; - szkolnictwo przed i po II wojnie światowej; - docenienie wartości wychowania narodowego i religijnego w oparciu o kulturę i dzieje ojczyste w latach pięćdziesiątych XX wieku; - prymasowskie błogosławieństwo. Na zakończenie pieśń "Boże, coś Polskę".