Audycja Polskiego Radia z 2000 roku. Oceny znanego dorobku Przemysła II w audycji podjęli się Grzegorz Myśliwski i Andrzej Tokarczyk. Panowanie Przemysła II, przerwane jego zabójstwem inspirowanym przez Marchię Brandenburską, było niezwykle krótkie – na tronie Polski zasiadał zaledwie kilka miesięcy, zmarł nie ukończywszy 40 roku życia. Jego koronacja była jednak ważnym wydarzeniem. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.

Na ilustracji fragment obrazu Jana Matejki "Śmierć króla Przemysła II".