Audycja dokumentalna Polskiego Radia z 15.05.1983, poświęcona postaci ojca Maksymiliana Marii Kolbe. W audycji udział wzięli byli więźniowie obozu: Henryk Sienkiewicz, Jerzy Bielecki, Franciszek Stryj, Tadeusz Pietrzykowski, Rudolf Diem, Nicet Włodarskim, ksiądz Konrad Szweda, Jan Jakub Szegidowicz, Tadeusz Paczuła, Kazimierz Smoleń, Jan Pilecki, Franciszek Gajowniczek. Wspominali: - przybycie do Auschwitz, pierwsze wrażenia; - spotkanie z ojcem Maksymilianem, charakterystyka postaci; - pobicie ojca Maksymiliana przez kapo, postawa wobec cierpienia;- ojciec Kolbe wobec kapo i SS-manów, różne postawy Niemców w obozie, tajne organizacje wojskowe;- ucieczka więźnia z obozu, selekcja, pamiętny apel podczas, którego ojciec Kolbe ofiarował swoje życie za Franciszka Gajowniczka; - podejście innych więźniów wobec ocalonego Gajowniczka, powtórne ocalenie Gajowniczka, chorego na tyfus; - śmierć głodowa ojca Kolbego; - ksiądz Konrad Szweda, opowiada o ogromnym wpływie jaki wywarł na niego ojciec Kolbe. 
W audycji zamieszczono nagranie z podziemi bloku 11 w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, w której zmarł ojciec Kolbe [nagrania dokonał Henryk Pierściński]. Audycja zawiera ponadto fragmenty listów, kazań, notatek i przemówień: - Kazania Gnieźnieńskie, XII w. [Pawlik]; - List matki Maksymiliana Marii Kolbe, napisany dwa tygodnie po otrzymaniu informacji o śmierci syna [Hanin]; - Z notatek kleryka Maksymiliana Kolbego, Rzym, 1915 [Kowalczyk]; - Do niemieckiego starosty powiatowego w Sochaczewie, Niepokalanów, grudzień 1939 [Kowalczyk]; - Liścik Kolbego do zakonników [Kowalczyk]; - List Kolbego, brak daty, brak adresata [Kowalczyk];  - List do matki od Maksymiliana Kolbe z Auschwitz, w języku niemieckim z polskim tłumaczeniem [Maciejewski, Usarek]; - Fragment przemówienia komendanta obozu Rudolfa Hessa, w języku niemieckim z polskim tłumaczeniem [Maciejewski, Usarek]; - Zeznania Bruno Borgowca złożone dnia 31.10.1946 w Chorzowie [Borowski]; - Świadectwo zgonu ojca Maksymiliana Kolbe, w języku niemieckim z polskim tłumaczeniem [Maciejewski, Usarek].

Autor audycji - Krystyna Usarek; aktorzy: Bronisław Pawlik, Zygmunt Maciejewski, August Kowalczyk, Ryszarda Hanin, Henryk Borowski.