Anna Wagner rozmawia z profesorem Jerzym Szackim, kierownikiem Zakładu Myśli Społecznej Instytutu Socjologii UW, na temat – często traktowanego z lekceważeniem – pojęcia „utopii”. Co to jest utopia i skąd się bierze? Profesor Szacki definiuje utopię jako propozycję ładu zupełnie innego od aktualnie panującego, wprowadzanego na ogół bez pytania o zdanie osób potencjalnie zmianą ładu zainteresowanych. Opowiada o różnych rodzajach utopii rodzących się w różnych kulturach, o rozmaitych pomysłach na idealne urządzenie świata oraz o tym, że każda epoka posiada utopie na swoją miarę. Zwraca uwagę, że niejedna dawna utopia – zarówno polityczna, jak technologiczna – okazała się szybko rzeczywistością. Mówi też o Utopii Tomasza Morusa, o Ludziach jak bogowieHerberta Georga Wellsa oraz o czarnych utopiach czy antyutopiach, jakie pojawiły się np. w twórczości Aldousa Huxleya.

Jerzy Szacki (1929 - 2016) – socjolog, historyk myśli społecznej, w czasie PRL-u działacz opozycji, zaliczany do warszawskiej szkoły historyków idei. Od 1973 roku profesor Uniwersytetu Warszawskiego; wykładał też na University of Minnesota, Oxford University i w wiedeńskim Instytucie Nauk o Człowieku. Autor m.in. Ojczyzny, narodu, rewolucji (1962), Kontrrewolucyjnych paradoksów (1965), Spotkań z utopią (1980), Liberalizmu po komunizmie (1994) oraz znanego każdemu początkującemu adeptowi socjologii podręcznika Historia myśli socjologicznej (1979, wyd. pol. 1981).