Audycja biograficzna Polskiego Radia z 05.12.1985. Postać Władysława Jagiełły (1352/1362-1434), wielkiego księcia litewskiego, króla Polski w latach 1386-1434. Zawiera:
1. Rozmowę Ireny Thune-Sagan z historykiem, docentem Stanisławem Gawędą:- sytuacja po śmierci Jadwigi w 1399 roku; - rola Rady Królewskiej; - okoliczności zwycięstwa w bitwie pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku. 
2. Rozmowę Elizy Bojarskiej z historykiem, profesorem Juliuszem Bardachem: - wojny Zakonu Krzyżackiego z Litwą po wstąpieniu Władysława II Jagiełły na tron Polski w 1386 roku; - okoliczności zwycięstwa w bitwie pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku; - kolejne żony po śmierci Jadwigi; - ślub z Sonką Holszańską w 1422 roku; - narodziny następcy tronu Władysława w 1424 roku; - obawy przed zatruciem; - charakter prowadzonych rządów; - przywileje szlacheckie; - niejednoznaczna ocena rządów przekazana przez Jana Długosza; - bilans rządów.
3. Teksty: - Śpiewy historyczne [fragment], Julian Ursyn Niemcewicz [Kumor]; - Roczniki, czyli kroniki słynnego Królestwa Polskiego [fragment], Jan Długosz, przekład Karol Mecherzyński [Rosołowski].

Prowadzienie: Irena Thune-Sagan, Eliza Bojarska; lektorzy: Jerzy Rosołowski, Krzysztof Kumor.