Audycja biograficzna Polskiego Radia z 24.06.1981. Postać Władysława Jagiełły (1352/1362-1434), wielkiego księcia litewskiego, króla Polski w latach 1386-1434. Zawiera:
1. Rozmowę Marzanny de Latour z historykiem, doktorem Michałem Tymowskim: - rola władcy w chrzcie Litwy, unii z Polską i triumfie pod Grunwaldem; - Jagiełło jako człowiek; - moment przyjazdu do Polski, obawy ze strony Jadwigi Andegaweńskiej; - kontrowersje związane z postacią Jagiełły, krytyczny przekaz Jana Długosza; - długość rządów, okoliczności śmierci; - narodziny dwóch synów z czwartej żony Sonki Holszańskiej; - przywileje szlacheckie; - końcowa ocena władcy ze strony Jana Długosza.
2. Teksty: - Roczniki, czyli kroniki słynnego Królestwa Polskiego [fragment], Jan Długosz, przekład Karol Mecherzyński [Kuzniecow].

Autor audycji - Marzenna de Latour ; aktor: Zofia Wyszomirska, Mikołaj Kuzniecow.