Audycja literacka Polskiego Radia z 04.09.1998, na temat okoliczności śmierci pisarza Tadeusza Dołęgi-Mostowicza we wrześniu 1939 roku, w miejscowości Kuty na granicy polsko-rumuńskiej oraz listy strat literatury polskiej spowodowanej wybuchem II wojny światowej:
1. Rozmowa Barbary Furdzik z Ryszardem Cholewczukiem, mieszkającym w Kutach we wrześniu 1939 roku, świadkiem śmierci Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, a wywołana listem, który pan Cholewczuk przysłał do Polskiego Radia SA po emisji audycji na temat pisarza [Bobocińska]: - wspomnienia z września 1939 roku; - specyfika miejscowości Kuty; - obrona miasteczka przed nacjonalistami ukraińskimi przez polski oddział, w którym służył Tadeusz Dołęga-Mostowicz; - okoliczności śmierci pisarza; - pogrzeb Mostowicza; udział Cholewczuka w charakterze ministranta; - pogromy Polaków i Ormian w Kutach.
2. Rozmowa Ewy Bobocińskiej z Tadeuszem Lewandowskim, dziennikarzem i krytykiem literackim, na temat losów polskich pisarzy we wrześniu 1939 roku i listy strat literatury polskiej: - wpływ wydarzeń wojennych na styl pisania; - wpływ września 1939 roku na wybory polskich pisarzy; - samobójcze śmierci: Stanisław Ignacy Witkiewicz [18.09.1939], Józef Gałuszko [06.09.1939]; - śmierć poety Józefa Czechowicza [09.09.1939]; - śmierć Tadeusza Dołęgi-Mostowicza jako symbol śmierci przedwojennego ustroju; - wrzesień cezurą w twórczości Melchiora Wańkowicza; - wrzesień w twórczości Stanisława Mackiewicza; - śmierć profesora Stefana Kołaczkowskiego, eseisty, filozofa, krytyka literackiego, aresztowanego we wrześniu 1939 roku [16.02.1940]; - rozstrzelani przez Niemców: Tadeusz Boy-Żeleński [Lwów, 04.07.1941], Witold Hulewicz [Palmiry, 12.06.1941]; - rozstrzelani przez Niemców polscy pisarze i krytycy literaccy pochodzenia żydowskiego: Rafał Blüth [13.11.1939], Stefan Napierski [02.04.1940], Mieczysław Braun [17.12.1941]; - Bruno Schulz a II wojna światowa; - śmierć i aresztowania literatów-żołnierzy; - polscy pisarze w sowieckich łagrach; - wrzesień a zmiany w podejściu do literatury; - książki o wrześniu 1939 roku [Jędrzej Giertych, Melchior Wańkowicz, Witold Gombrowicz, Stanisław Vincenz, Andrzej Bobkowski, Jan Józef Szczepański, Stanisław Zieliński, Jerzy Stefan Stawiński, Jerzy Andrzejewski, Władysław Broniewski, Wojciech Żukrowski]; - funkcjonowanie książek o wrześniu 1939 roku w świadomości współczesnych czytelników.
3. Nagrania archiwalne: - fragment rozmowy Ewy Bobocińskiej z profesorem Jakubem Zdzisławem Lichańskim, historykiem literatury i kultury, na temat śmierci pisarza Tadeusza Dołęgi-Mostowicza [14.08.1998]. 

Uczestnicy: historyk literatury i kultury - Jakub Zdzisław Lichański [nagranie archiwalne]; świadek śmierci Tadeusza Dołęgi-Mostowicza - Ryszard Cholewczuk; dziennikarz, krytyk literacki - Tadeusz Lewandowski; prowadzenie - Barbara Furdzik, Ewa Bobocińska.