Audycja Polskiego Radia z 13.05.1986, poświęcona królowi Zygmuntowi II Augustowi [1520-1572].
1. Rozmowa redaktor Elizy Bojarskiej z profesorem Andrzejem Wyczańskim, historykiem: - wybór Zygmunta Augusta na króla na życia ojca Zygmunta Starego; - wpływ wczesnej koronacji na stosunek szlachty do Zygmunta Augusta; - dyskusje i kontrowersje związane z wychowaniem Zygmunta Augusta; - ocena rządów Zygmunta Augusta na Litwie; - małżeństwo z Elżbietą Habsburską; - trzecie małżeństwo z Katarzyną Habsburżanką; - małżeństwo z Barbarą i konflikt polityczny z nim związany; próba sił między królem i szlachtą; - tragiczna postać królowej Bony; - próby tworzenia zaplecza politycznego tzw. etap "szarego kubraka"; - ocena sprawowania władzy przez Zygmunta Augusta; - przyczyny nazywania króla "dojutrkiem"; - stosunek Zygmunta Augusta do wybitnych osób z epoki [Jan Kochanowski, Łukasz Górnicki, Andrzej Frycz Modrzewski]; mecenat króla; - ocena panowania króla Zygmunta Augusta i jego dokonań.
2. Fragmenty tekstów: - list króla Zygmunta Starego do królowej Bony po narodzeniu Zygmunta Augusta z sierpnia 1520 roku [Świętochowski]; - Zygmunt August. Żywot ostatniego z Jagiellonów, Eugeniusz Gołębiowski [Świętochowski]; - Kroniki Stanisława Orzechowskiego, przekład Zygmunt Aleksander Włyński [Świętochowski].

Autor audycji, prowadzenie - Eliza Bojarska; aktor - Krzysztof Świętochowski.