Nota biograficzna o kompozytorze i inne materiały na jego temat znajdują się na stronie Muzykoteki Szkolnej.