Biogram Postaci z tego okresu
 Jan III (Sobieski)     

Jan III (Sobieski)  

 
 
Biogram został opublikowany w latach 1962-1964 w X tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
Biogram naukowy jest dostępny wyłącznie w drukowanej wersji PSB. Zapraszamy do zapoznania się z innymi dostępnymi materiałami.
 
 
 

Jan III Sobieski, ur. 17 VIII 1629, Olesko k. Lwowa, zm. 17 VI 1696, Wilanów, król polski od 1674, syn Jakuba, kasztelana krakowskiego i Zofii Teofili z Daniłowiczów, wnuczki hetmana S. Żółkiewskiego, brat Marka Sobieskiego. Od 1648 uczestnik walk z Kozakami, Tatarami, Szwecją, Moskwą i Turcją; przez małżeństwo (1665) z Marią Kazimierą związał się ze stronnictwem dworskim; podczas rokoszu Lubomirskiego czynnie poparł króla; od 1665 marszałek wielki koronny, od 1666 hetman polny koronny; 1667 odniósł zwycięstwo nad Kozakami i Tatarami pod Podhajcami; od 1668 hetman wielki koronny; po abdykacji Jana II Kazimierza stał na czele partii francuskiej przeciwnej Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu (konfederacja szczebrzeszyńska); 1672 nie zdołał przeszkodzić najazdowi tureckiemu i traktatowi buczackiemu; 1673 odniósł zwycięstwo nad Turkami pod Chocimiem; utorowało mu ono drogę na tron polski po śmierci Wiśniowieckiego. W czasie swego panowania starał się wzmocnić władzę królewską i powściągnąć samowolę magnacką; dostrzegając zagrożenie ze strony Brandenburgii, Prus oraz cesarstwa dążył do zmiany polskiej polityki zagranicznej przez zawarcie pokoju z Turcją, poprawy stosunków z Rosją i wspólnego wystąpienia z Francją i Szwecją przeciw Brandenburgii w celu odzyskania Prus Książęcych (traktat jaworowski). Atakowany przez opozycję magnacką odstąpił jednak od tych planów. W 1683 podpisał traktat przyjaźni z Austrią i rozgromił wojska tureckie oblegające Wiedeń (wiedeńska odsiecz), następnie kontynuował wojnę z Turcją w ramach Ligi Świętej; 1686 zawarł niekorzystny pokój z Rosją (tzw. traktat Grzymułtowskiego). Znakomity wódz, śmiały i przewidujący polityk, mecenas sztuki (Wilanów), autor Listów do Marysieńki (wybór 1962).

Z. WÓJCIK Jan III Sobieski 1629–1696, Warszawa 1983.

 

Treść biogramu pochodzi z bazy wiedzy WN PWN, zobacz także: Encyklopedia PWN (https://encyklopedia.pwn.pl), Słowniki języka polskiego (https://sjp.pwn.pl), i Słowniki obcojęzyczne (https://translatica.pl).

 

 
 

Powiązane zdjęcia

 

Powiązane wideo

"Jan III Sobieski", cykl "Tropy, ludzie, symbole".

"Jan III Sobieski", cykl "Tropy, ludzie, symbole".

Audycja Polskiego Radia z 14.05.1988, poświęcona królowi Janowi III Sobieskiemu [1629-1696], politykowi,...
"Jan III Sobieski", cykl "Powiększenia".

"Jan III Sobieski", cykl "Powiększenia".

Audycja Polskiego Radia z 14.07.1985, poświęcona Janowi III Sobieskiemu [1629-1696], politykowi, dowódcy...
"Jan III Sobieski", cykl "Wielcy wodzowie XVII wieku".

"Jan III Sobieski", cykl "Wielcy wodzowie XVII wieku".

Audycja Polskiego Radia z 21.11.1997. Refleksje profesora Henryka Wisnera poświęcone Janowi III Sobieskiemu...
"Jan III Sobieski", audycja z cyklu "Na historycznej wokandzie".

"Jan III Sobieski", audycja z cyklu "Na historycznej wokandzie".

O Janie III Sobieskim mawia się, że to najpopularniejszy polski król, a w każdym razie ten, który posiada...
"Odsiecz wiedeńska", cykl "Kronika polska" (odc. 134).

"Odsiecz wiedeńska", cykl "Kronika polska" (odc. 134).

Wypowiedź historyk Jolanty Choińskiej-Miki na temat wielkiego triumfu Jana III Sobieskiego pod Wiedniem (1683)....
"Sukcesy militarne Jana Sobieskiego", cykl "Kronika polska" (odc. 132).

"Sukcesy militarne Jana Sobieskiego", cykl "Kronika polska" (odc. 132).

Wypowiedź historyk Jolanty Choińskiej-Miki na temat sukcesów militarnych Jana Sobieskiego. Poruszane wątki: Jan III...
"Glosa do Trylogii - Pan Wołodyjowski" (4).

"Glosa do Trylogii - Pan Wołodyjowski" (4).

Gawęda Władysława Czaplińskiego, historyka na temat tła historycznego trzeciej części trylogii Henryka...
"Żywa historia - Polska za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego", cykl "Szkolna Encyklopedia Świata".

"Żywa historia - Polska za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego", cykl "Szkolna Encyklopedia Świata".

Audycja poświęcona życiu i działalności Michała Korybuta Wiśniowieckiego [1640-1673], króla Polski w latach...
"XVII wiek", cykl "Historia Polski" (165).

"XVII wiek", cykl "Historia Polski" (165).

Audycja Polskiego Radia z 27.10.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat przygotowań do...
"XVII wiek", cykl "Historia Polski" (164).

"XVII wiek", cykl "Historia Polski" (164).

Audycja Polskiego Radia z 24.10.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat początków rządów...
"XVII wiek", cykl "Historia Polski" (162).

"XVII wiek", cykl "Historia Polski" (162).

Audycja Polskiego Radia z 22.10.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat śmierci Jana III...
"XVII wiek", cykl "Historia Polski" (160).

"XVII wiek", cykl "Historia Polski" (160).

Audycja Polskiego Radia z 20.10.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat bilansu XVII...
"XVII wiek", cykl "Historia Polski" (159).

"XVII wiek", cykl "Historia Polski" (159).

Audycja Polskiego Radia z 17.10.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat śmierci Jana...
"XVII wiek", cykl "Historia Polski" (158).

"XVII wiek", cykl "Historia Polski" (158).

Audycja Polskiego Radia z 16.10.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat Pokoju...
"XVII wiek", cykl "Historia Polski" (157).

"XVII wiek", cykl "Historia Polski" (157).

Audycja Polskiego Radia z 15.10.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat nieudanej...
"XVII wiek", cykl "Historia Polski" (156).

"XVII wiek", cykl "Historia Polski" (156).

Audycja Polskiego Radia z 14.10.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat Bitwy pod...
"XVII wiek", cykl "Historia Polski" (155).

"XVII wiek", cykl "Historia Polski" (155).

Audycja Polskiego Radia z 13.10.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat Odsieczy...
"XVII wiek", cykl "Historia Polski" (154).

"XVII wiek", cykl "Historia Polski" (154).

Audycja Polskiego Radia z 10.10.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat bitwy pod...
"XVII wiek", cykl "Historia Polski" (153).

"XVII wiek", cykl "Historia Polski" (153).

Audycja Polskiego Radia z 09.10.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat układu w...
"XVII wiek", cykl "Historia Polski" (152).

"XVII wiek", cykl "Historia Polski" (152).

Audycja Polskiego Radia z 08.10.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat panowania Jana...
"XVII wiek", cykl "Historia Polski" (151).

"XVII wiek", cykl "Historia Polski" (151).

Audycja Polskiego Radia z 07.10.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat zwycięstwa pod...
"XVII wiek", cykl "Historia Polski" (150).

"XVII wiek", cykl "Historia Polski" (150).

Audycja Polskiego Radia z 06.10.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat panowania...
"XVII wiek", cykl "Historia Polski" (161).

"XVII wiek", cykl "Historia Polski" (161).

Audycja Polskiego Radia z 21.10.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat obrazu...
 

Powiązane ciekawostki

 
 

Chmura tagów

TAGI

Za pomocą tagów oznaczamy powiązania tematyczne postaci. Pozwalają one eksplorować serwis wg wybranych przez redakcję najważniejszych tematów dla danej postaci.

wojny z Tatarami, wojny z Kozakami, kolekcja książek, Kolegium Nowodworskiego w Krakowie, rana w boju (ciężka), śmierć na atak serca, znajomość kilku języków obcych, najazd szwedzki 1655, bitwa pod Lubarem 1660, starostwo stryjskie, wyprawa wiedeńska 1683, reforma państwa, fundacje kościelne, pochodzenie magnackie, bitwa pod Chocimiem 1673, wojny ze Szwedami, bitwa pod Beresteczkiem 1651, stronnictwo malkontentów, wojny z Turkami, mecenat sztuki, sejmy XVII w., elekcja Jana III (Sobieskiego) 1674, mecenat naukowy, pomniki w wielu miastach, królowie elekcyjni, ulice w ponad 200 miastach, ślub z bogatą wdową, grób w katedrze na Wawelu, władcy Polski, starostwo krasnostawskie, bitwa pod Warszawą 1656, ojciec - Kasztelan Krakowski, abdykacja Jana II Kazimierza w 1668, wystawienie chorągwi pancernej, wyprawa na czambuły tatarskie 1672, orientacja profrancuska, bitwa pod Wiedniem 1683, bitwa pod Parkanami 1683, romans z mężatką, podróże edukacyjne po Europie, Trybunał Skarbowy Koronny, rządy Jana Kazimierza, rządy króla Jana III (Sobieskiego), poczet wodzów, poczet królów Polski, reformy wojska, osoby z dzieł Kraszewskiego, poczet hetmanów koronnych, starostwo jaworowskie, starostwo kałuskie, starostwo barskie, starostwo międzyłęskie, starostwo osieckie, starostwo puckie, Wydział Filozoficzny AK, pasja do książek, Akademia Argonautów (włoska), odsiecz Zbaraża 1649, bitwa pod Ochmatowem 1655, kolaboracja z okupantem szwedzkim, bitwa pod Warką 1656, bitwa pod Słobodyszczami 1660, bitwa pod Mątwami 1666, walki z rokoszem Lubomirskiego, wojna z Turcją 1672, ród Janinów, herb rodu Janinów, matka - Daniłowiczówna, Akademia Krakowska XVI w., osoby z dzieł Matejki, Order Św. Ducha (francuski), wyprawa mołdawska 1691, elekcja Michała (Wiśniowieckiego) 1669, rodzina Sobieskich (z Sobieszyna) h. Janina, powstanie Chmielnickiego 1648, osoby na banknotach, patroni jednostek wojskowych
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

Graf 23 audio
 
Biogram zrealizowany w ramach programu "Niepodległa". niepodlegla.PNG

Chmura tagów

Postaci powiązane

 

Jakub Sobieski h. Janina

1590-05-05 - 1646-06-13 poseł
 
 
 

Postaci z tego okresu

 

w ipsb

 

Jakub Sobieski h. Janina

1590-05-05 - 1646-06-13
poseł
 
więcej  

Postaci z tego okresu

 

w biogramy.pl

 

Władysław IV (Waza)

1595-06-09 - 1648-05-20
król Polski
 

Tomasz (Tommaso) Dolabella

ok. 1570 - 1650-01-17
malarz
 

Kazimierz Czartoryski

ok. 1614 - 1674-05-15
prymas Polski
 
więcej  
  Wyślij materiały Wyślij ankietę
 
     
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.