Noty biograficzne o aktorce znajdują się w portalach Akademia Polskiego Filmu i Fototeka