Obraz olejny z 1860 roku ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN.