Fotografia wykonana około 1926 r. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.