Ilustracja opublikowana w książce Jana Wiśniewskiego "Adam Prosper Burzyński od 1820 do 1830 r. biskup sandomierski : w stuletnią rocznicę śmierci", wydanej w Marjówce w 1929 r.