Uczestnicy akademii w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Widoczni od lewej profesorowie: Ignacy Chrzanowski, Stanisław Kutrzeba, Władysław Szafer.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.