Uczestnicy akademii. Widoczni na pierwszym planie od lewej do prawej: nuncjusz apostolski Lorenzo Lauri, prezydent RP Stanisław Wojciechowski, metropolita warszawski ks. kard. Aleksander Kakowski, marszałek senatu Wojciech Trąmpczyński, metropolita mohylewski ks. arcybiskup Edward Ropp, biskup polowy WP Stanisław Gall.