W pierwszy rzędzie od lewej: gen. Aureli Serda-Teodorski, gen. Jan Medwadowski, NN, NN, prezes Mieczysław Naruszewicz. W drugim rzędzie od prawej: Janusz Dżugay, NN, NN, prezes Tadeusz Kazimierski, płk J. Malczewski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.