Drzeworyt opublikowany w 1887 roku piśmie "Kłosy",  nr 1175, s. 5. 

Źródło kopii cyfrowej: kultura.malopolska.pl.