Na wykonanej przez Józefa Starzyńskiego bogato rzeźbionej zasłonie mensy ołtarza widoczne są trzy sceny związane z katedrą lwowską: złożenie kamienia węgielnego pod Katedrę przez króla Kazimierza Wielkiego w roku 1370,  śluby króla Jana Kazimierza w roku 1656 i poświęcenie sztandaru Orląt Lwowskich przez arcybiskupa Józefa Bilczewskiego w roku 1920. 

Pocztówka wydana po 1936 roku we Lwowie.