Fotografia wykonana w latach 1910-1936 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.