Obraz olejny z 1907 roku wystawiony w galerii malarskiej pałacu Raczyńskich w Rogalinie.