Obraz olejny z około 1810 r. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikiemdia Commons.