Drzeworyt opublikowany w 1895 roku w "Tygodniku Illustrowanym" nr.15, s. 237.