Drzeworyt przedstawiający portrety Tadeusza Kościuszki,  Tadeusza Rejtana, Kazimierza Pułaskiego, Jana Kilińskiego,  Hugo Kołłątaja, Ignacego Potockiego i Stanisława Małachowskiego.