Stoją od lewej: kierownik odbudowy Wawelu profesor doktor Adolf Szyszko-Bohusz, doktor Józef Muczkowski, doktor Leonard Lepszy, doktor Bogdan Treter, doktor S. Zaleski, (w tle) dyrektor departamentu kultury i sztuki Władysław Skoczylas, profesor Zbigniew Pronaszko, doktor Terlecki, profesor Józef Gałęzowski, (w tyle) minister robót publicznych profesor inżynier Maksymilian Matkiewicz, kierownik oddziału gospodarczego kancelarii cywilnej Prezydenta RP A. Kuc, dyrektor departamentu budownictwa ministerstwa robót publicznych inżynier S. J. Opolski, prezydent miasta Krakowa K. Rolle, naczelnik wydziału ministerstwa robót publicznych Kudelski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.