Na zdjęciu widoczni są:  (w pierwszym rzędzie) Stanisław Gustaw Brun, Zygmunt Brudziński, Eustachy Korwin-Szymanowski, Abram Hirsz Perlmutter, Noach Pryłucki, Stanisław Skarbiński, Adam Strzelecki, Gabriel Łuniewski, Piotr Jabłoński, Henryk Grohman, Antoni Mińkiewicz, Józef Natanson, Emil Kaszube, Henryk Wyrzykowski, Michał Łempicki, Wojciech hr Rostworowski. W 2 rzędzie: Eugeniusz Zieliński, Antoni Humnicki, Józef Jabłoński, Alfred Sokołowski, Feliks Ochimowski, Ludwik Włodek, Bronisław Malinowski, Antoni Aksamitowski, Zygmunt Leszczyński.

Fotografia Wacław Saruysza Wolskiego wykonana w jesieni 1918 r.