Członkowie stowarzyszenia Młoda Polska w Muzyce, stoją od lewej kompozytorzy: Ludomir Różycki, Grzegorz Fietelberg i Karol Szymanowski.