Fotografia Jerzego Troszczyńskiego wykonana w 1968 roku ze zbiorów Fototeki FINA.