W czasie uroczystości w Brześciu nad Bugiem Marszałek Józef Piłsudski rozmawia z cywilem.