Grupa odznaczonych. Widoczni m.in. wojewoda poznański Roger Raczyński, biskup Stanisław Adamski, senator Tadeusz Szułdrzyński, mecenas Witold Jeszke, prezes Prokutatury Generalnej Franciszek Duralski, prezes Izby Skarbowej w Poznaniu Mieczysław Naruszewicz.