Członkowie delegacji podczas zwiedzania ośrodka lotniczego. Widoczni m.in.: pułkownik Kazimierz Janicki (2. z prawej), generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski (1. z lewej), generał Mieczysław Boruta-Spiechowicz (2. z lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.